Šiaurėn

namop, per aplink, per šiaurę

Kelionė jau pasibaigusi. Nuvažiavau 4951.62km per 350:06:51. Pakilau 24,518m. Nusileidau 24,183m